Spåren tillbaka

publicerad 4 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Både Ulf och hans fru Inger kommer från Dalarna. Därför det stora intresset för dalahästar, ungefär 70 stycken.
Både Ulf och hans fru Inger kommer från Dalarna. Därför det stora intresset för dalahästar.

Uddeholm (vb)

Ulf Hedenäs, kulturarbetare i Uddeholm som han själv kallar sig, berättar i boken Spår om några människor som satt tydliga spår. Uddeholmsbolagets historia har huvudsakligen varit patronernas och företagets historia.

Torsten Rudenschöld, som finns med i boken Spår, ansåg att människorna lätt glöms bort, när de egentligen borde betraktas som brukets viktigaste resurs. Människornas historia kring bruket finns dock skildrad av Johan Viktor Palm qvist i boken Det gamla bruket 1936, som finns hos Stjärnsfors kultur nöje.

Text och bild: INGER VAHLQVIST JANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160304