Bästa resultatet hittills för Hagfors

publicerad 7 september 2018
- Av Värmlandsbygden

Fler nöjda medborgare i kommunen

Det är små skillnader i attityder mellan män och kvinor i undersökningen. Möjligen kan man konstatera att kvinnor är lite nöjdare. 

hAgforS (Vb)

Hagforsborna har en positiv attityd till kommunen och dess verksamhet. De tycker att det är en bra plats att leva och bo på och de anser sig ha möjligheter till inflytande. Det visar den nyligen presenterade Med-borgarundersökningen som genomförts för fjärde gången. – Resultatet…

Text och bild: BRITTA NYBERG