Solceller – ett sätt att spara energi

publicerad 15 april 2022
- Av Cicci Wik
Utmed riksväg 62 finns en markanläggning med solceller som är på 713 kWp, vilket står för kilowatt peak alltså den effekt som en anläggning kan ha under ideala solförhållanden. Företaget som har monterat anläggningen heter Yokk Solar AB. De arrenderar marken men äger själva solcellsanläggningen.

Räknat per invånare finns det idag 103 watt solceller per person i Forshaga kommun och det finns 9,5 solcellsanläggningar per tusen invånare. Att installera solceller är ett sätt att spara in på sin energianvändning.

Under covid-19-pandemin minskade energianvändningen drastiskt vilket fick elproducenterna att dra ner på sin produktion och skjuta investeringar på framtiden. När pandemin började gå mot sitt slut ökade energianvändningen igen. Men då var inte utbudet i balans med efterfrågan. Detta har lett till de höga energipriser som uppstod i pandemins spår. Det är inte fråga om någon energibrist alltså, utan det handlar i stället om en obalans mellan tillgång och efterfrågan. Under första kvartalet i år fick många hushåll känna på detta när de fick väldigt höga elräkningar. En del så höga att det blivit svårt, nästan omöjligt att betala dem. Det har fått många att börja se om sina hus med målet att hålla nere kostnaderna i framtiden.

Det finns ändå mycket som hushållen kan göra för att minska användningen av hushållsel. Släcka lampor i rum som inte används, ta hjälp av energimärkning vid köp av nya vitvaror, som kyl, frys och tvättmaskin till exempel. Något annat som kan vara bra är att kontakta energi- och klimatrådgivningen. Det är en kostnadsfri och oberoende service som kommuner har och som hjälper dig att minska din energianvändning. Anna Alisson jobbar som energi- och klimatrådgivare i Forshaga kommun. Hon jobbar inte enbart i Forshaga  utan även i Hagfors, Kil, Munkfors, Sunne och Torsby.
‒ Mitt jobb är att hjälpa alla kommunens invånare att rådge inom energi-, miljö, klimat och hållbarhet. Man kan säga att jag är som en konsumentrådgivare inom dessa områden. Exempelvis kan jag få frågor om uppvärmningssystem, elavtal, ventilation, sol, bidrag och stöd. Jag får mycket frågor om solenergi. De flesta frågor handlar om hur stor anläggning ska jag sätta upp? Vad behöver jag tänka på om jag ska skaffa solceller? Vilka bidrag finns att söka?, Vilka installatörer ska jag kontakta? Kan jag får hjälp med att granska solcellsofferterna, säger hon.

Det finns många företag idag som erbjuder installation av solceller för hushåll och ibland kan det vara svårt att få svar på frågor utan att samtidigt behöva göra affär. Då kan  kommunens energi- och klimatrådgivare vara en bra kontakt.
‒ Vi är opartiska och ger kostnadsfri tips och råd på vad man behöver tänka på om man vill ha solceller, säger Anna.

Solceller placeras oftast så att de hamnar i ett bra läge i förhållande till solen. Många sätter upp dem på sitt tak. Men då kan det vara bra att först kontrollera takets skick. Dessutom kan det vara så att det behövs bygglov för att sätta upp solceller. Därför bör man kontakta kommunens bygglovshandläggare först och fråga.

Den största delen delen av solelen i Forshaga kommun idag, 87 procent, kommer från småskaliga anläggningar, totalt 105 stycken. Som småskaliga anläggningar räknas sådana med en effekt upp till 20 kW, som storskaliga sådana över 1 MW, och medelstora är allt däremellan. Det är också ungefär så det ser ut i riket som helhet. I hela Sverige står anläggningar under 20 kW för nästan hälften av elproduktionen. I landet som helhet tog byggnationen av stora solcellsparker fart under förra året: från 22 till 60.
– Det som ökat intresset för stora anläggningar är att man nu ser en lönsamhet även för dessa anläggningar. 2020 var det väldigt låga elpriser. 2021 var priserna mycket högre och det har väl bidragit till att öka intresset hos investerare i speciellt södra halvan av Sverige, säger Bengt Stridh, som forskar om energiproduktion vid Mälardalens universitet.

De småskaliga installationerna – solpaneler på villatak och liknande – påverkades under förra året av förändringar i det statliga stöden. Fram till mitten av 2020 fanns ett särskilt investeringsstöd för solceller. Det har ersatts av ett skatteavdrag från 2021, men mellan de båda stödsystemen fanns ett halvårslångt glapp, vilket syns i statistiken i form av relativt få föranmälningar om installationer under årets första månader. I Forshaga kommun gjordes 27 avdrag för att sätta upp solceller under 2021. Det är fler (i relation till befolkningen) än i riket som helhet.

Luckan i stödsystemen är dock inte det enda aber som påverkat solcellsinvesteringarna. Det ökande intresset för att installera solel, i kombination med bland annat brist på vissa komponenter, har gjort att branschen haft svårt att hänga med. Många berättar om brist på solpaneler och växelriktare, (den komponent som omvandlar solcellernas likström till växelström).
– Efterfrågan ökar över hela världen, och det är större marknader än Sverige som suger upp stora mängder växelriktare och solpaneler, säger Anna Werner, vd på branschorganisationen Svensk Solenergi.

I hela landet byggdes sammanlagt omkring 26 000 nya, nätanslutna solanläggningar 2021. Det är rekord för ett år och 20 procent fler än vad som byggdes året innan. Men ökningen kunde ha varit större. Antalet föranmälningar som gjordes till elnätsföretagen ökade mer än antalet faktiska anläggningar – hela 65 procent, enligt en uppskattning från branschorganisationen Svensk Solenergi. Det här är en indikation om att marknaden inte förmått svara upp mot svenskarnas efterfrågan på nya solcellsanläggningar.

 

Fotnot
Vill du kontakta energirådgivningen kan du göra det under telefontiden på måndagar, tisdagar och torsdagar mellan klockan 09.30 och 15.30 på telefonnummer 073-910 05 99 eller på mejl till energiradgivning@forshaga.se