Historia som går till spillo

publicerad 14 april 2016
- Av Bo Bäckman
Det här huset ligger utmed Storgatan och det är ett exempel på tidstypisk bebyggelse, kulturhistoriskt intressant.
Det här huset ligger utmed Storgatan och det är ett exempel på tidstypisk bebyggelse, kulturhistoriskt intressant.

forshaga (vb)

Ett k-märkt hus är ett kulturhistoriskt intressant hus som inte behöver vara skyddat. Det finns inget lagskydd för k-märkta hus. Ibland kan det hända att en k-märkt byggnad hamnar under rivningshot och om det inte finns något formellt skydd finns det heller inget som hindrar att den rivs.

I plan- och bygglagen finns det generella bestämmelser över hur en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ska hanteras. Men det innebär ändå inget automatiskt skydd mot exempelvis rivning.

Text och bild: CICCI WIK
Källor: LÄNSSTYRELSEN och BOVERKET.SE

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160415