Gode män behövs

publicerad 24 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Aakash Budathoki arbetar med integration hos Röda korset och Veronica Oldne är kommunpolitiker och ordförande i överförmyndarnämnden.
Aakash Budathoki arbetar med integration hos Röda korset och Veronica Oldne är kommunpolitiker och ordförande i överförmyndarnämnden.

forshaga (vb)

När ett asylsökande barn blivit anvisad till ett första boende skickas ett fax till kommunens överförmyndarkontor från migrationsverket. Då kan kommunen börja söka efter en god man.

Uppdraget som god man för ett ensamkommande flyktingbarn är egentligen inget betungande arbete. Veronica Oldne politiker, det är hon som berättar. Hon är ordförande i överförmyndarnämnden som har hand om verksamheten med gode män.

Text och bild: CICCI WIK

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160324