31 000 kan bli 76 000 i juni

publicerad 22 april 2022
- Av Cicci Wik
Människor som flytt från Ukraina har fått skydd i tillfälliga lokaler i Lublin i sydöstra Polen. Polska Röda Korset har delat ut sängar, filtar, mat och vatten. Nu kan flyktingar komma till Sverige och få hjälp och stöd men då måste de först registrera sig hos Migrationsverket.

Hittills har 31 000 flyktingar från Ukraina sökt fristad i Sverige. Migrationsverket räknar med att det kan bli 76 000 till sista juni. 105 av dem ska beredas plats i Forshaga kommun. De flyktingar som registrerar sig hos Migrationsverket kan få stöd och hjälp med boende och skola till barnen.

En ny lag som blir klar den 1 juli, ska fördela ansvaret för flyktingmottagandet bättre mellan kommunerna. Enligt den nya lagen kommer Migrationsverket att samarbeta direkt med kommunerna för att hitta boenden och länsstyrelsen ska hjälpa till. De ska utgå från hur det ser ut med tillgång på boenden, något som kommunerna då har inventerat.

Migrationsverket kommer inte att upphandla stora anläggningar på egen hand som de gjorde under flyktingkrisen 2015. Nu kommer det i första hand i stället handla om att ta fram mindre boendeenheter i dialog med kommunerna. Myndigheten kommer att börja arbeta i den nya lagens anda redan nu, trots att lagen inte träder i kraft förrän den 1 juli 2022.
Den nya lagen innebär också att flyktingar inte ska behöva byta kommun när det är dags att flytta till ett mer permanent boende. Detta är för att underlätta för kommunernas planering av bland annat skola, vård och omsorg.

Det är redan bestämt hur fördelningen av flyktingar ska se ut mellan landets län och Värmland ska ta emot 2 299 flyktingar. 324 har redan kommit till Värmland när den här texten skrivs. Av dem är sju ensamkommande barn. Länsstyrelsen och de värmländska kommunerna har fört diskussioner om hur fördelningen av de återstående 1 975 flyktingarna ska se ut. Datum då länsstyrelsens förslag skulle vara klart sattes till senast den 29 april. Utifrån den hur fördelningen blev planeras nu hur Forshaga kommuns mottagande ska bli. Det gäller att se över hur skola och andra behov som flyktingarna kommer att ha ska kunna tillgodoses.

Totalt ska Forshaga kommun förbereda sig på att ta emot 105 personer. Tio flyktingregistrerade Ukrainare har hittills kommit till kommunen och ytterligare 95 personer ska alltså beredas boende med mera på ett eller annat sätt. De flyktingar som idag har fått boende hos bekanta och andra privatpersoner kommer kanske att behöva flytta till ett mer permanent boende. Men det är bara de flyktingar som har ansökt om skydd enligt EU:s massflyktsdirektiv som har rätt till stöd från Migrationsverket och kommunen. Det innebär att flyktingar som bor hos bekanta alltså behöver registrera sig hos Migrationsverket för att få rätt till det stöd och den hjälp som finns att få från det svenska samhället.

Budskapet till de ukrainska flyktingar som redan nu finns i Forshaga kommun (och i övriga Sverige) är alltså:

  • Registrera dig hos Migrationsverket för att få rätt till skydd i Sverige. Du kan registrera dig på Migrationsverkets mottagningscentraler eller digitalt på myndigetens hemsida.
  • Du som har ordnat privat boende, men behöver byta bostad, kontakta kommunen du befinner dig i.
  • Du som behöver skola till dina barn, sjukvård eller annat stöd, -kontakta din kommun för råd och stöd.

Forshaga kommun får hjälp med att ta hand om de ukrainska flyktingarna av Röda korsets lokala krets. Kommunen och kretsen har tidigare haft ett mycket bra samarbete när det gäller flyktingmottagande. Med den nya flyktingsituationen  som kriget i Ukraina har gett upphov till återupptas nu det samarbetet.
– Vi har två möten med kommunen inplanerade, den 20 april blir det en samordningsträff för frivilligorganisationer och sedan blir det ett möte med kommunens integrationssamordning, preliminärt den 21 april. Jag får dessutom löpande info från kommunen. Vi i Röda Korset i Forshaga har hittills fokuserat oss på att stötta Röda Korsets hjälpinsatser på plats i Ukraina. Nu är vi också beredda att hjälpa till att ta emot flyktingar här. Det är möjligt tack vare forshagabornas stora engagemang. Vi har vi fått in många gåvor, folk har handlat i vår Second Hand och skänkt pengar till våra insamlingar. Vi hoppas naturligtvis på ett lika stort engagemang i fortsättningen, det säger Anneli Bodin som representerar Röda korset i Forshaga.

 

FAKTA
Flyktingar från Ukraina till:
Moldavien: 413 000
Rumänien: 702 000
Ungern: 429 000
Slovakien: 320 000
Polen: 2 646 000
Belarus: 21 000
Ryssland: 433 000
Sverige: 31 000
Hittills har 31 000 sökt fristad i Sverige. Migrationsverket räknar med att det kan bli 76 000 till sista juni.