Ferlindagen återuppstår i sommar

publicerad 8 april 2022
- Av Pernilla Möllberg
Vissångaren och Ferlinkännaren Rolf Mårth planerar nu den kommande Ferlindagen. Här befinner han sig på Ferlinutställningen spelandes på Nils Ferlins gitarr.

Ferlinstatyn såg sitt ljus 1975, Ferlingruppen startade 1983 och Nils Ferlins 100-årsjubileum gick av stapeln 1998. Den första Ferlinutställningen ägde rum på Museet Kvarnen den 24 maj 1986 och nu fortsätter man att hylla skalden i Filipstad. I och med Ferlinsällskapets pånyttfödelse med ny styrelse, återupptar man nu firandet av Ferlindagen och tilldragelsen blir den 23 juli.

På Värmlands museum pågår under våren en utställning om värmländska författare. Ferlinkännaren och vissångaren Rolf Mårth från Filipstad förärade museet med ett framträdande om Nils Ferlin.
– Vi fick förfrågan om att komma dit och göra ett program om Ferlin och medverkade gjorde även Gunilla Jansson och författaren Hans Rutberg, tillika systerdotterson till Nils Ferlin. Vi gjorde ett program likt det på Kvarnen innehållande berättande, bildvisning och naturligtvis framförde vi Ferlins visor, berättar Rolf. Vissångaren och Filipstadssonen Rolf Mårth har ägnat sig åt visor sedan 1970 talet och av naturliga skäl ligger skalden Nils Ferlin honom mycket varmt om hjärtat. Han har bland annat skrivit musikskådespelet “På Fabians tid”, vilken speglar Nils Ferlins liv och leverne.

Syftet med programmet på Värmlands museum var också att göra reklam för Ferlinsällskapets omstart med en ny styrelse.
– Vi var rädda att verksamheten skulle gå i stå, men istället startades till min stora glädje sällskapet upp på nytt. Det känns jättekul att nu åter få vara med och planera inför årets Ferlindag, allt går enligt planerna, dock vet vi inte om årets pristagare till litteraturpriset samt trubadurpriset har möjlighet att infinna sig. Eftersom det handlar om musiker kan de mycket väl befinna sig ute på turné, menar Rolf.  Litteraturpriset gick i fjol till Bob Hansson och trubadurpriset till Mats Klingström, som förövrigt är tredje medlemmen i musikgruppen FJK.

– En personlig reflektion är att det är trevligt att åter få samarbeta med Gunilla Jansson, vi har gjort många musikframträdanden tillsammans tillbaka i tiden. Ferlinsällskapets kassör Pia Lindskog är liksom jag och Gunilla drivande i planeringen med Ferlindagen och för att överhuvudtaget kunna möjliggöra evenemanget, är det i huvudsak tre aktörer som arbetar tillsammans. Det är Museet Kvarnen, Nils Ferlinsällskapet samt Filipstadsföretag i samverkan.

Dagen kommer att ta sin början på Museet Kvarnen med en presentation och guidning av Ferlinutställningen, berättande och framförande av Nils Ferlins visor. Medverkande är då återigen Rolf Mårth och Gunilla Jansson, som båda tycks ha fått blodad tand efter framträdandet på Värmlands museum.
– Vi planerar en vandring förbi den historiskt viktiga Ferlinladan, där vi ämnar att berätta om när Ferlin satte upp sin cirkus Tigerbrand. Programmet kommer sedan att fortsätta nere på torget med flera programpunkter, bland annat kommer fjolårets trubadurpristagare Mats Klingström att underhålla, meddelar Rolf Mårth.