Brattfors kyrka har sina skrönor

publicerad 1 oktober 2015
- Av Bo Bäckman
Prästen Per Saxholm har varit präst i Brattfors i flera omgångar. Bakom honom bilder på konfirmandgrupper. Han berättar gärna de skrönor som florerar kring denna vackra kyrka och dess tornlucka som alltid måste stå öppen...
Prästen Per Saxholm har varit präst i Brattfors i flera omgångar. Han berättar gärna de skrönor som florerar kring denna vackra kyrka och dess tornlucka som alltid måste stå öppen…

filipstad (vb)

Brattfors kyrka har gamla anor. Brattforshyttan ligger alldeles i närheten, järnet bröt bygd. Hyttan finns omnämnd i jordeboken, dåtidens skattelängd, redan 1540. Då drevs hyttan av fyra bergsmän.

Senare kom hyttan att ägas av släktet Bratt och hundra år senare av Geijer, båda kända släkter inom bruksrörelsen i Värmland.

Brattfors hytta nämns redan 1540, när skattelängder började föras, men bebyggelsen har säkert ännu äldre anor. Fyra bergsmän, Lasse Påvelsson, Nils Björsson, Långe Bängt och Oluff Halvarsson som finns upptecknade i skattelängden. Hyttans skattebelopp uppgick till 510 osmundar, och var den fjärde och största bland de totalt 15 hyttor som upptogs i jordeboken.

Text och bild: TINA PAPADOPOULOU

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151002