Äldreboenden ska förbättras

publicerad 20 april 2018
- Av Värmlandsbygden

Kommunen bildar kooperativ hyresrättsförening

Kooperativa Filipstads äldrebostäder köper äldreboendena Älvkullen, Åhrlundsgårdenoch Tallhöjden av Filipstads kommun under våren 2018.

FILIPSTAD (VB)

Kommunen har beslutat att bilda en kooperativ hyresrättsförening för att rusta och åtgärda äldreboendena i kommunen och att kunna bygga ett nytt äldreboende. Filipstads kommun har tillsammans med Riksbyggen beslutat att bilda en kooperativ hyresrättsförening. En sådan…

förening ger kommunen ekono

Text och bild: FILIPSTADS KOMMUN


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram