Taltidningen blir mer och mer känd

publicerad 4 maj 2017
- Av Bo Bäckman
Bibliotekarie Lawe Christoffersson. Projektet Taltidningar på biblioteken i Värmland som Lawe medverkat har inneburit att utveckla arbetet med dagstidningen som en taltidning.

Charlottenberg (vb)

Att kunna lyssna på dagstidningarnas innehåll är en suverän möjlighet som ges till Värmlandsbibliotekens besökare.

Värmlandsbygden har kontaktat folkbiblioteket i Charlottenberg för att sondera terrängen när det gäller efterfrågan på taltidningar.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170505