Naturvårds – stra tegi i Eda kommun

publicerad 20 april 2018
- Av Värmlandsbygden

Naturreservatet Tallmon är värt ett besök

eda (vb)

Naturvårdsarbetet har tidigare inte varit högt prioriterat i Eda kommun. Orsaken till detta är bristande resurser och kunskap i olika frågor. Naturvårdsfrågor har heller inte funnits i någon större utsträckning på den politiska agendan i kommunen. Trots detta har ett antal…

naturvårdsprojekt drivits i kommunen som till exempel återställandet av kalkade sjöar och vattendrag, återställandet av flottl

Text och bild: EDA KOMMUN


Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år (endast 495 kr)
Följ oss: Facebook och Instagram