Medborgarlöften undertecknade

publicerad 23 december 2016
- Av Bo Bäckman
Från vänster Carina Moberg, tillträdande vikarierande kommunpolis, Elin Dahlgren, säkerhetssamordnare och Malin Hengärde, kommunpolis.

EDA (VB)

Medborgarlöften har tecknats mellan lokalpolisområde Arvika och Eda kommun. Det innebär att de lokala kommunproblemen ska styra delar av polisens och kommunens arbete 2017 där målet är att uppnå god medborgartrygghet.

Problemen har uppmärksammats genom lokalpolisens direkta dialog med kommunmedborgare och medarbetare samt via statistikuppgifter.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 161223