Jobben måste göras attraktivare

publicerad 7 september 2017
- Av Bo Bäckman
Innan femtiosexårige Jan Andreasson fick tjänsten hos Eda kommun jobbade han som individ- och familjeomsorgschef i Bengtsfors.

Charlottenberg (vb)

Jan Andreasson är verksamhetschef för vård och stöd i Eda kommun sedan första maj 2017. Direkt under verksamhetschefen jobbar nio chefer och personalstyrkan är cirka 280 personer.

Den mest akuta frågan som återkommande är uppe till diskussion är försörjningen av personal inom totalt sju vård- och omsorgsområden.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170908