Inflyttningen till Eda är viktig

publicerad 7 september 2018
- Av Värmlandsbygden

Bra att komma överens tvärpolitiskt

Hans Nilsson med ett av Landstingshusets konstverk. ”Musikskolan är till exempel ett kulturarv att förvalta. Den lär barnen att samarbeta med personer i olika åldrar”, tror Hans Nilsson (HEL).

EdA (Vb)

Hela Edas Lisa(HEL) bildades 1994 för att ta vara på kommuninvånarnas intressen. Partiet som är tvärpolitiskt styr för närvarande i minoritet tillsammans med Vänsterpartiet. Hans är heltidsarvoderad ordförande i kommunstyrelsen och har titeln…

Text: LIZZIE GERD JANSON