Hjälpverksamhet är angeläget

publicerad 17 mars 2017
- Av Bo Bäckman
Så var det snart dags att börja månadsmötet hos Lions Club Eda. Här syns presidenten Svante Waljestål i mitten t v. I mitten t h syns distriktsguvernören Margareta von Wachenfeldt.

Eda (vb)

Lions klubb Eda är en av flera hundra Lions – klubbar i Sverige och en av oändligt många i världen. Utifrån ett neutralt ställningstagande politiskt och religiöst arbetar medlemmarna för välgörenhet åt medmänniskor som lider nöd.

Det handlar om ekonomiskt stöd i det egna närområdet men lika mycket om lokalklubbens penningbidrag till hjälpprojekt i andra länder.

Text och bilder: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317