Bostadsanpassning

publicerad 18 mars 2016
- Av Bo Bäckman
Områdeschef för Eda kommuns resursenhet Ulrika Johansson.
Områdeschef för Eda kommuns resursenhet Ulrika Johansson.

åmotfors (vb)

När man har en kronisk funktionsnedsättning och inte längre kan bo i den egna bostaden så kan man ansöka om bidrag till bostadsanpassning. Hur mycket och vad du klarar av måste vara angivet av antingen läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan sakkunnig.

– I intyget ska även framgå vilka konsek – venser det innebär att leva kvar i det befintliga boendet.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160318