Behovet stort av gode män

publicerad 3 mars 2017
- Av Bo Bäckman
Börje Georgsson och Tommy Carlsson, ordförande respektive kassör i Arvika Eda GMF-förening.

Eda (vb)

Enligt föräldrabalken från 1950 har varje kommun en överförmyndare (överförmyndarnämnd). Den löpande verksamheten sköts i sin tur av överförmyndarhandläggare som även utför kontrollen av gode mäns och förvaltares uppdrag.

En person som på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd har behov av hjälp men inte kan få sådan från sin omgivning har rätt till god man eller förvaltare.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303