Vatten – förutsättning för liv

publicerad 30 augusti 2019
- Av Dennis Johansson

CENTERSPALTEN (VB)

När FN släppte sin senaste klimatrapport framgick det att en omställning av jordbruket måste genomföras. Att detta ska ske genom hållbarhet och biologisk mångfald, följer även övriga rekommendationer. Världsbankens nya rapport, den varnar dessutom om en begynnande vattenkris.

En global omställning innebär att vi månar om jordens resurser och inte ser dem som oändliga. Vi måste helt enkelt planera för att kunna habitera den här planeten i ytterligare några hundra år framåt i tiden. Gärna mer än så. Med dagens takt sägs vi istället utarma jorden med följd att skördarna i ganska rask takt kommer börja bli allt sämre. En början till denna utveckling går redan att se i exempelvis Indien där vatten börjat bli en bristvara. 
Vattnet är i dagsläget en resurs vi handhar ganska oaktsamt, till och med, brutalt. Vi använder det exempelvis till att förse industrier när dessa behöver sköljvatten vid produktion. Därefter släpps det ut, nedsmutsat och otjänligt, i vattendrag. Vattendrag människor sedan århundraden använt till dricksvatten. Att en vattenbrist ännu inte omfattar fler storstäder än exempelvis Chennai i Indien, som nyligen i vattennöd behövde transportera dit vattentankar med tåg, ska vi inte ta som någon garant för att vi andra är förskonade. 
Världsbanken ser i rapporten ”Kvalitet okänd: Den osynliga vattenkrisen”, en annalkande kris som tar sin form genom bristen på vatten. Källan till krisen är precis som nämns ovan, att vattnet tillåts bli förorenat. Denna förorening medför att den ekonomiska tillväxten stoppas. Så mycket som en tredjedel av försämrad tillväxt beror på vattenföroreningar. Tyvärr bidrar även saltföroreningar till massiva jordbruksproblem när dessa föroreningar förstör skördar. Världsbanken uppskattar denna skada till mat åt 170 miljoner människor. Dessutom bidrar konstgödsel mer än kanske tidigare känt till vattenkrisen.
Begreppet klimatflyktingar började det på allvar talas allt mer frekvent om för några år sedan. Ursprunget är dock decennier gammalt. De vanliga flyktingströmmarna har fått begreppet att hamna i skymundan, men enligt FN var fler än 17 miljoner redan på flykt 2018 just på grund av bland annat klimatförändringar. FN:s prognos som sträcker sig till 2050 gällande framtidens klimatflyktingar, visar på allvaret: en kvarts miljard människor kommer att behöva lämna sina hem på grund av exempelvis vattenbrist.
Vatten är en grund till liv. Tyvärr har denna vetskap gått förlorad någonstans på vägen. Globala jordbruk bidrar genom bruket av konstgödsel till omfattande vattenföroreningar. Världsbanken tar upp hur bakterier, kemikalier och plaster tillsammans ligger bakom föroreningarna när syre extraheras ur vatten och därmed gör det otjänligt. Med dagens allt mer uttjänta jordar ökar användningen av konstgödsel. Den nya jordbrukstekniken som innebär ökad precision är ett måste även i fattigare länder. Något alternativ finns inte i nuläget. Hur vi än vänder och vrider på problemet – de stora skördarna är en förutsättning för överlevnad.

MATHIAS GRIMPE
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 30 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.