Skuld och skam ger ingen omställning

publicerad 23 augusti 2019
- Av Dennis Johansson

CENTERSPALTEN (VB)

Dagens miljödebattörer gör ett ödesdigert misstag när man tror att omställningen kan säljas in med skuld och skam. Det är inte så miljöframstegen gjorts hittills och det är inte så vi lyckas med det vi måste.

När 103 klimatforskare från 52 länder presenterar sin senaste rapport var det många i den svenska debatten som gick vilse redan i ingressen.

Ordet ”bondeskam” myntades som en uppföljare till ”köttskam” med syfte att vi ska skämmas över våra matvanor.
Det var få som lyckades ta sig igenom hela den komplicerade texten och en av de första missarna i jakt på kristallklara slutsatser var att den globala rapportens resultat inte ger samma slutsats i hela världen. Utmaningarna och möjligheterna varierar, till exempel är problemen med avskogning och ohållbart brukande av jordbruksmark inget som gäller här uppe i Skandinavien. Tvärtom. I Sverige har vi mer skog än någonsin och tillväxten är högre än avverkningen. Så har det varit i över 100 år och det gör att våra skogar tar upp 87% av den koldioxid som vi svenskar orsakar.
När det gäller maten så är logiskt att den har stor påverkan på miljön globalt eftersom det är den enda produkt som alla jordens människor behöver varje dag – året runt. Den svenska maten genererar dock lägre utsläpp per kilo kött eller mjölk och våra frukter och grönsaker innehåller mindre bekämpningsmedel. Detta har dock inte uppmuntrats av marknaden som i jakt på lägsta pris gjort att vi importerar hälften av allt vi äter.
Icke desto mindre är det uppenbart att den rika delen av världen belastar planeten mer än den klarar av och förr eller senare kommer det drabba oss alla. Men när detta presenteras gör såväl IPCC som alltför många miljödebattörer ett stort pedagogiskt misstag. Människan har nämligen alltid haft drivkraften att få det bättre och vi kommer inte som ett 7,5 miljarder stort kollektiv kunna enas om att vi här och nu måste få det betydligt sämre – för att våra barnbarn ska kunna få det bättre. En sådan solidaritet med människor som föds om 100 år hade kanske varit önskvärd – men tyvärr är den inte särskilt sannolik.
Hot, skam och orealistiska deadlines är därför helt fel väg att gå.
I den högljudda klimatdebatten har vi glömt att det är genom att visa på det hållbara samhällets fördelar som varit avgörande till de framsteg vi hittills gjort. Industri, offentlig verksamhet och privatpersoner har gradvis ställt om – och där det har krävts någon form av uppoffring har de allra flesta ansett det vara motiverat.
Att fylla bilåkande landsbygdsbor, flygande charterturister eller korvgrillande barnfamiljer med ångest kommer bara skapa motkrafter som bromsar den nödvändiga omställningen.
Detta är naturligtvis lättare att säga i Sverige eftersom vi har bättre förutsättningar än många andra. Vi är ett glest befolkat land med enorma resurser i jorden, skogen och innovativa företag som kan producera förnybar energi, material och tekniska lösningar.
Så om vi nu ska ta på oss ett globalt ansvar så bör det därför vara genom att leverera detta till andra med sämre förutsättningar.
Samt att visa att omställning inte behöver ske på bekostnad av vårt välstånd.

ERIK EVESTAM (C)
Gillberga
Ledamot i regionfullmäktige

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 23 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration endast 395 kronor – 50 nummer per år.

Träffa oss på Värmlandsbygden under Lillerudsdagarna utanför Karlstad
den 24-25 augusti.
Öppet klockan 10-16 båda dagarna.