Riksdagsbeslut gällande köp av djur

publicerad 8 april 2022
- Av Värmlandsbygden
Ulrika Heie (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Nu ska konsumentköplagen ändras så att reglerna gör större skillnad på köp av djur och köp av materialla varor. Centerpartiet välkomnar riksdagens beslut, men vill gå ännu längre.
– Det är bra att man inte längre kan reklamera en häst på samma sätt som en brödrost – men det rimliga vore om köp av levande djur behandlades separat i köplagen, säger Ulrika Heie (C), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Enligt konsumentköplagen har djur hittills likställts med materiella varor i Sverige. En köpare har till exempel kunnat reklamera hästar eller hundar upp till tre år efter köpet, om köparen inte varit nöjd. Det skeva systemet har särskilt drabbat hästnäringen och också inneburit en risk att djuren far illa.
– De första sex månaderna efter ett köp ligger idag hela bevisbördan dessutom på säljaren, vilket innebär att företag verksamma inom hästnäringen kan bli återbetalningsskyldiga även om en häst vanskötts av den nya ägaren. Det har skapat en stor osäkerhet och det är därför bra att reglerna nu ändras, förklarar Ulrika Heie.

Nu har riksdagen fattat beslut om nya regler i konsumentköplagen gällande köp av djur. Centerpartiet har sedan länge, både i Europaparlamentet och i riksdagen, varit drivande i frågan. Beslutet som fattats är bra men räcker inte hela vägen, eftersom handel med djur istället bör föras in i köplagen och behandlas separat från konsumentköplagen.
– Det är väldigt välkommet att vi äntligen kan göra skillnad på varor och djur i lag. Men frågorna hör egentligen hemma i köplagen, dels för att vi ska kunna skapa större trygghet för både köpare och säljare, men också för att minska risken för att djur far illa på grund av ett otydligt regelverk, säger Ulrika Heie.