Jämställdhet för allas bästa

publicerad 29 april 2022
- Av Värmlandsbygden
När Centerkvinnorna håller förbundsstämma i Karlstad den här helgen avgör förbundsordföranden Sofia Jarl (C) (t.h.) och lämnar troligen över ordförandeklubban till valberedningens förslag Malin Bergman (t.v.).

Just i dag intar över 200 starkt engagerade centerkvinnor Karlstad. Det är dags att samlas för förbundsstämma och besluta om framtida politik om ekonomisk frihet, rättstrygghet, folkhälsa och internationella frågor.

Jämställhet är en viktig fråga, för alla. Kvinnor, män, pojkar, flickor och icke-binära ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det borde vara enkelt, men vi vet att det finns stora skillnader. Därför måste vi aktivt arbeta för att undanröja hinder som begränsar människors frihet på grund av kön. Alla oavsett könstillhörighet ska ha lika möjlighet till ägande, makt och inflytande, utbildning, god hälsa, lika lön för lika arbete och kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck.

49 motioner ska vi ta ställning till, diskutera och besluta om. Föräldraförsäkring, vård, tidigarelagd rösträttsålder, kontaktpersoner till ensamma äldre, sexuell hälsa, livskunskap i skolan – många är frågorna som berör oss oavsett kön.

Vi har den bästa politiken för att nå ett jämställt samhälle. Med ett starkt kvinnoförbund som drivit på i flera frågor och bidragit till att kvinnor i dag kan prästvigas, drivit på för bättre villkor i föräldraförsäkringen, för barnomsorg och för en starkare ekonomisk frihet.

När vi nu går mot val hoppas vi få förtroende att ytterligare bidra för ett mer jämställt och jämlikt samhälle där vi kan se bortom kön och nå ett samhälle som ser till individens möjligheter och rättigheter. Där alla ges möjlighet att nå sin fulla potential och där ökad trygghet står i fokus.
Det är särskilt angeläget att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Det behövs ett bättre förebyggande arbete och utbildning för all personal inom Region Värmland att upptäcka tidiga tecken hos den som är utsatt.
Våld i nära relationer är ett allvarligt brett samhällsproblem. Våldet kan se väldigt olika ut och utövas bland annat fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. För att bryta detta helvete, som främst många kvinnor och barn lever med, krävs tidigt förebyggande insatser, ökade utbildningsinsatser till rättsväsendet och andra aktörer i hela samhället. Vi vill skärpa straffen för de som begår brott i en nära relation och kriminalisera våldet oavsett hur det utövas.

Det behövs en långsiktig finansiering, bland annat av tjej- och kvinnojourer, men även till individen för att de som bryter sig loss ska kunna få rätt stöd även efter våldet. Vi vill också att elektronisk fotboja blir obligatoriskt vid kontaktförbud. Den som lever med skyddade personuppgifter ska ha rätt att känna sig trygg i att uppgifterna aldrig röjs och att livet inte begränsas mer än vad som är absolut nödvändigt.

Vi går till val för en trygg och ljus framtid – för alla.

Elin Carlsson, distriktsordförande Centerkvinnorna Värmland, Karlstad
Mona Smedman, riksdagskandidat, Arvika
Sophie Janulf, riksdagskandidat, Sunne
Nour Aghy, riksdagskandidat, Karlstad
Anna-Lena Carlsson, regionkandidat, Sysslebäck
Jane Larsson, regionkandidat, Kristinehamn
Marie Persson, regionkandidat, Molkom
Elsa Badh, regionkandidat, Charlottenberg