Förtroendevald i Svenska kyrkan

publicerad 7 maj 2021
- Av Värmlandsbygden

CENTERSPALTEN (VB)

Inte kunde jag tro att jag skulle bli så engagerad som jag är idag i när jag tackade ja till att stå med på listan till Kyrkofullmäktige i Säffle Pastorat inför valet 2017. Valet resulterade i att jag i dag är ordförande i Kyrkorådet och jobbar nära både politiker och ledningsgrupp i en verksamhet som omsätter ca 60 miljoner och har cirka 60-talet anställda.

Nu har vi precis klubbat 2020 års bokslut med tillhörande verksamhetsberättelse. Ett år helt präglat av pandemin och en fast övertygelse om att vi inte ställer in utan vi ställer om.  Vi skall finnas där för de som behöver oss som en trygg mötesplats ”mitt i byn”.  Omställningen har medfört att vi har digitaliserat oss – både som mötesplattform samt för att göra vår verksamhet tillgänglig via framförallt sociala medier. Uppskattat av många och kanske till och med en ökad tillgänglighet.  Det finns många exempel – som gudstjänster, konserter, ljusspel, helgmålsböner. I mångt och mycket har det handlat om att hitta energin och glädjen i att ställa om och att göra nytt!

Inget skulle dock vara möjligt utan allt engagemang som finns i våra nio församlingar i pastoratet. Det synliggörs verkligen i en verksamhetsberättelse där alla får berätta om vad som händer hos just dem. Man blir glad när man läser…

I uppdraget ingår det att förvalta vårt fastighetsbestånd som i många fall är skyddade enligt Kulturmiljölagen med alla de utmaningar som följer med det.  Vår strävan är att man skall kunna utföra de grundläggande uppgifterna i ändamålsenliga lokaler med en hållbar resursanvändning. Hållbarhetsperspektivet visar sig i att vi aktivt strävar mot att all energi skall vara förnyelsebar med solenergi mm.

Under perioden har vi också jobbat mycket med synlighet och kommunikation – vi strävar efter att göra vårt arbete mera känt och lättillgängligt.

Det var några av de frågor som rör sig i ett pastorat – det har verkligen varit en kul och givande period. Lärorik och ibland utmanande.  Inför kommande höstens val har jag tackat ja till fortsatt engagemang och finns med på Pastoratets lista och även på listorna till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet.  Tack för förtroendet att få vara med på dessa listor.

Här kommer några punkter ur Centerns Valprogram i Karlstad stift inför kyrkovalet den 19 september.

En medmänsklig kyrka i samhället – Svenska kyrkan ska vara en aktiv del av samhället med öppenhet och mångfald. En kyrka som finns nära människorna, erbjuder alternativ och ser enskilda människors behov. Det ska vara enkelt att få kontakt och att vara en del av kyrkans verksamhet.

En modig kyrka – Samhället förändras kontinuerligt och ibland blir förutsättningarna helt nya över en natt. När förändringar ska hanteras ställs ofta olika gruppers behov och önskningar mot varandra. Svenska kyrkan har en uppgift att dels värna om människors rättigheter och okränkbara värde, delas att öppna dörrarna för de som behöver hjälp. Kyrkan som aktiv samhällsaktör ska stå upp för att kristna värderingar fortsatt blir en del av framtiden samhälle.

En kyrka med engagerade förtroendevalda – För att skapa en robust kyrka inför framtiden krävs att det finns förtroendevalda med engagemang som vågar och vill ta ansvar. De förtroendevalda är en garanti för en demokratisk kyrka där alla medlemmars röst blir hörd.

En klimatsmart kyrka – Klimatfrågan är en existentiell fråga att arbeta med i nutid. Här behöver Svenska Kyrkan arbeta med ett både hållbart och utvecklande förvaltarskap för kommande generationer. Perspektiven social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet förenat med teologisk hållbarhet skall genomsyra alla beslut. Förvaltarskapet berör kyrkans alla verksamheter och samtliga tillgångar som jord, skog, fastigheter och kulturmiljö.

Det vill säga – en Medmänsklig, Modig, Engagerad och Klimatsmart Kyrka!


CECILIA ROGNE (C)

Kandidat till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

 

Bildtext: Kyrkorådets ordförande Cecilia Rogne inför kyrkovalet den 19 september 2021. Foto: PIXABAY

Läs hela artikeln i Värmlandsbygdens papperstidning den 7 maj 2021
Försäljningsställen (lösnummer)
Helårsprenumeration – 50 nummer per år.