Förtroendekris för klimatstrejkande

publicerad 16 augusti 2019
- Av Dennis Johansson

CENTERSPALTEN (VB)

Likt utvandrarna en gång i tiden, seglar Greta Thunberg snart till Amerika. Klimatfrågan är fortsatt ytterst trendig, men en förtroendekris börjar ta form. Börjar den långa smekmånaden gå mot sitt slut?

Förtroendekrisen avvärjs, till skillnad mot vad som verkar stå i PR-strategin – inte genom att skrika allt högre på omvärlden. Omvärlden har börjat dra öronen åt sig.

Mitt i detta släpper FN:s klimatpanel, IPCC, en passande specialrapport som går mer i moll än dur. 
Chanserna att rädda planeten blir allt färre; viktig regnskog skövlas och köttkonsumtionen snarare än dalar, börjar istället visa på en tydlig uppgång. Hjälper det då att mana till unison global vuxenstrejk? Sänker det medeltemperaturen så att Parismålen uppnås? Det står fortfarande skrivet i stjärnorna, men en sak är allt säkrare; under hetsartad fartblindhet uppstår lärorika tankevurpor. 
Som art tenderar vi att missa målet när distraktioner lurar iväg oss i periferin. Det är självklart mycket roligare att åka elscooter än att trampa sig framåt för egen maskin; även om en ny livscykelanalys från North Carolina State University visat att de sammantagna utsläppen från produktion, frakt, laddning, insamling och avverkan av elscootrar, överstiger de från en relativt fullsatt dieseldriven buss. Men klimatkampen måste så klart tillåtas vara underhållande också, annars kanske någon återgår till status quo. 
Svenska lant- och skogsbruk är väsensskilda från de som oftast används som exempel. Vi har kunskap om hållbart skogs- och jordbruk samt bioenergi från restprodukter. Men våra kor kan ändå snart få bära hundhuvudet. För tyvärr verkar en tankevurpa nu återkomma gällande maten. Enligt IPCC, bör världens befolkning äta mer vegetariskt och göra jord- och skogsbruket mer hållbart. En köttskatt kan därför börja hägra. Livsmedelsproduktion kan vara en oerhört utsläppsintensiv process, och de köttfria alternativ som nu finns, eller är på gång att släppas på marknaden, sägs vara lösningen på många problem. Särskilt hälsoproblem. Ett problem de mest troligt inte löser, är de utsläpp som förknippas med köttproduktion. Snarare riskerar de att öka koldioxidutsläppen. Vi kommer möjligen äta en mindre andel kött, fast med större utsläpp som följd. Ett uppenbart systemfel. Ett fel som dessutom riskerar att stigmatisera både bönder och kor som andra djur. 
Klimatkampen går enligt somliga för sakta. Det är enkelt att strejka och kräva förändring, men svårare att göra verklig skillnad. Demokratins kvarnar maler möjligen för långsamt för klimatstrejkande unga. Men med att vara vuxen ibland tillika makthavare, följer ett ansvar, som knappast går att förstå intellektuellt. Verklig förändring sker i det tysta bortom allt strålkastarljus.

MATHIAS GRIMPE
Centerpressens Nyhetsbyrå

Publicerades i Värmlandsbygdens papperstidning den 16 augusti 2019
Försäljningsställen (lösnummer)
Prenumerationserbjudande