Delaktighet får dig att växa

publicerad 15 november 2018
- Av Värmlandsbygden

För 25 år sedan fick jag frågan om jag funderat på att engagera mig politiskt. 25 år och ganska kaxig svarade jag att det aldrig skulle ske och om det skulle ske var det i ett eget parti. 2005 fick jag återigen frågan och nu var jag redo att engagera mig, inte i ett eget parti utan i Centerpartiet.

För att Centerpartiet hade och har en sund företagspolitik och som dåvarande egenföretagare var detta avgörande. För att fler ska våga starta företag eller utveckla företaget med personal behövs en företagspolitik som ger både möjligheter och rättigheter för företagare. Den här frågan är oerhört viktig, och för mig har den vuxit sig in i ett större sammanhang. Ökad delaktighet.

Falköpings kommun är en till ytan stor kommun där hälften av invånarna som bor i de mindre tätorterna inte känner sig som en del av kommunen. Vi har många nya invånare från andra länder som har svårt att komma in i samhället, ungdomar som går ur skolan utan betyg och företagare som har svårt att hitta rätt utbildad personal. Vi måste jobba för att kommunen ska hålla ihop oavsett var du bor, kommer ifrån eller haft det tufft i skolan.

Tänk dig ”ökad delaktighet” som ett paraply, där alla känner att de är en del av samhället. Utbildning med hög kvalité där fler kan lyckas i skolan och nära samarbete med näringslivet som ger fler arbetstillfällen en ökad delaktighet. Att ta vara på landsbygdens utvecklingsmöjligheter gör att fler människor känner sig som en del av samhället.

I Falköpings kommun ska vi göra ”tätortsvandringar” i de mindre samhällena för att tillsammans med invånare, företag och föreningar se vad som behöver göras för att skapa attraktivitet och stolthet för sin ort. Tillsammans med näringslivet behöver vi matcha utbildningar, både gymnasie- och vuxenutbildningar, för att företagen ska stanna kvar i kommunen och kunna expandera.

Att fler människor får ett arbete är en nyckel till gemenskap. Men det handlar också om att ha bra markberedskap för nya etableringar eller företag som vill växa. Under mandatperioden kom – mer vi även utveckla grundskolan genom nya sätt att arbeta, jobba med inre och yttre lärmiljöer för att möjliggöra nya sätt att lära men även göra skolan mer attraktiv. Det här är några delar som jag tror skapar ökad delaktighet.

Att känna att man är en del av samhället, av kommunen, där det är lika okej att bo på landsbygden som i tätorten. A tt det inte spelar någon roll vart du kommer ifrån och att alla kan få ”lyckas” i skolan. Att vi kan matcha utbildningar efter behov som gör att företagen kan anställa rätt personal och att de stannar kvar i kommunen. På så sätt växer både vi som människor och som kommun.