fbpx
Nu vill vi musicera för de äldre arvika (vb) Bittan Arnesson blandar gärna musik- och hantverksliv med sitt genuina intresse för familjen. Sången och pysslandet blir till små inslag av trygghet i en gemensam vardag. – Barnen har alltid kommit i...
ARVIKA (Vb) Paret Rülcker har hittat sin plats högt uppåt skogen, backen dit kräver minst fyrhjulsdrift eller bra kondition. Deras rymliga hus är uppfört i samklang med naturen. Ömsom kan paret låta röjningssågarna gå varma uppe i skogen och ömsom...
arvika (vb) Trygga elever med hög måluppfyllelse! Det är visionen som Arvika kommun anger i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling med fokus på årskurserna 7-9 grundskola och grundsärskola 2017/18. Kränkningar och trakasserier förekommer tyvärr dagligen i vårt samhälle och...
ArvikA (vb) Hösten 2016 flyttade cairnterriervalpen Olle till Arvika. Nu har valpen blivit ett halvår och är på god väg att bli fullvuxen. En hundvalps olika livsfaser väcker minst sagt förundran. Att få vara med om hur den snabbt växer till...
Mangskog (vb) Handarbete och vävkonst har mycket gamla anor i Mangskog. I vart och vartannat hem äger man något redskap från tidigare generationer. Det kan vara en spinnrock eller en vävstol till exempel. Utställningar som arrangeras för allmänheten av gammalt och...
arvika (vb) Ett besök på den relativt nystartade Rawchokladfabriken bekräftar hur fint den långväga importen av kakaobönor lämpar sig för beredning i en värmländsk småstad. Den färdiga chokladen som ansvarige Sebastian Bäckström och Janne Jakobsson visar upp, har snabbt blivit...
Zita hemma i lägenheten med sina egenmålade tavlor. Foto: LIZZIE GERD JANSON ARVIKA (VB) Man kan med gott samvete säga att Rosita "Zita" Törner har levt ett spännande liv. Bland...
arvika (vb) När livet blev för tungt ett tag blev hobbyn en ren terapi för Karl-Åke. Idag består den bästa veckomedicinen av en stor del träslöjdande och några delar andra aktiviteter. – Trädgårdsskötseln och hundpromenaderna gör jag tillsammans med min fru...
arvika (vb) Värmlandsbygdens reporter besökte Gateskolan för en tid sedan. Skolan drivs i kommunens regi och ligger inom planområde Degerängen. Här går barn från upptagningsområde Degerängen- Taserud ifrån förskoleklass upp till och med årskurs 6. – Alla elever har rätt att...
”Det svåra med jobbet är att begränsa våra idéer” arvika (vb) Birte Karlsson och Iain Hagard arbetar sedan 1982 med formgivning i lergods. Deras verkstad ligger på hembygdsföreningens område Skutboudden och är öppen året om. Färdiga produkter liksom en mängd gods under...