Vill öka medvetenhet kring PMS och PMDS

publicerad 29 april 2022
- Av Marica Wall
Den 3 maj kommer hon till Arvika bibliotek för att föreläsa och hon brukar lyfta exempel på vad anhöriga, partners och arbetsgivare till kvinnor som drabbats kan göra för att stödja.

I många år trodde Isabel Lindström Alvarez att det var hennes temperamentsfulla sinnelag som gjorde att hon ofta upplevde sorg och ångest och gick in i depressionsliknande tillstånd. När hon diagnostiserades med PMDS, en svårare form av PMS, var det en lättnad men samtidigt en sorg över hur mycket tid hon spenderat med att må dåligt. Idag arbetar hon bland annat med att sprida kunskap om diagnoserna och den 3 maj kommer hon till Arvika bibliotek.

Det är april och PMDD Awareness Month, en månad där fokus läggs på att sprida information om diagnosen PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom), vilket är en svårare variant av PMS (premenstruellt syndrom). Symptomen kan ofta påverka både relationer och arbetsliv och den 3 maj kommer Isabel Lindström Alvarez till Arvika bibliotek för att föreläsa.
– Många kvinnor skäms över att de har PMS eller PMDS och vill inte erkänna det för sig själva. När mensen väl kommer så är det som att trycka på en återställningsknapp och då kopplar man inte ihop sitt mående med sin cykel utan med något annat. Vi behöver stå upp för oss själva i det här och jag efterfrågar fler riktlinjer för PMS och PMDS på arbetsplatser.

Isabel berättar att det är ett problem för många kvinnor att se sambandet mellan sitt mående och menscykeln eftersom det kan förändra sig mycket från cykel till cykel och även under livets olika faser. PMS och PMDS kan påverkas av olika livsstilsfaktorer och Isabel själv berättar att hon upplevde en gradvis försämring av sina symptom i takt med att stress och ansvarsbörda ökade i vardagen.
– Efter studenten flyttade jag till Paris och jag började lägga märke till att mina kompisar verkade mycket gladare och hade lättare för att skaka av sig olika händelser jämfört med mig. Jag började undra varför det var så. Jag mådde ofta dåligt och var ledsen. Det var en sorg som man varje månad gick ner sig i och det blev allt värre.

När hon, 26 år gammal, tagit examen från filmskolan flyttade Isabel till Stockholm och började jobba inom film- och TV-produktion. Ansvarsbördan ökade och så också intensiteten i hennes symptom.
– 2017 gick jag in i en depression på riktigt och började få hjälp. Innan dess hade jag fört dagbok över mitt mående och då såg jag ett tydligare mönster. Innan dess var jag motvillig till att acceptera att det handlade om PMS eftersom de symptom jag fått lära mig om i skolan verkade så lindriga gentemot att ha stark ångest, vara deprimerad och ha självmordstankar. Ens problem blev förminskade och många känner nog igen sig i den känslan.

Efter att hon fått hjälp med sin depression och började må bättre igen såg hon en möjlighet i att samarbeta med olika föreningar och företag för att öka medvetenheten om diagnoserna.
– När jag fick diagnosen var det någonstans en lättnad, men den kom först efter att jag träffat en kollega som berättade att hon också hade PMDS. Det var samtidigt en sorg över hur mycket tid jag spenderat med att må dåligt. Jag har även tvingats sjukskriva mig enstaka dagar för att jag inte tagit mig upp ur sängen och det var en förlamande ångest.

Isabel kände en frustration över att informationen och medvetenheten kring både PMS och PMDS varit så knapphändig.
– Varför får inte kvinnor reda på det här så att vi slipper lida i onödan så länge. Det går ju ut över så många aspekter av ens liv, säger hon.

Efter att ha arbetat inom TV och film under många år har Isabel valt att ägna mer av sin tid till undervisning inom filmproduktion och föreläsning och utbildning inom PMS/PMDS genom sitt instagramkonto. När hon är ute och föreläser belyser hon också den effekt som diagnoserna kan få både på privat- och arbetsliv och betonar att lösningen inte enbart ligger på den enskilda kvinnan.
– Om man har en partner, en kollega eller är arbetsgivare så kan man underlätta för någon som har PMS eller PMDS. Ibland har man hört mannen i en relation säga att det är kvinnans problem, men om man ser det i ett vidare perspektiv så har vi ju de här problemen för att vi ska kunna bli gravida och det är ett ansvar som bara kvinnor kan ta. Det minsta man kan kräva är att de sätter sig in i vad det innebär och hjälper till att komma fram till lösningar. Sedan ursäktar diagnoserna inte vilka beteenden som helst men det är viktigt att understryka betydelsen av ett gemensamt ansvar för det psykiska måendet i relationen.

Som anställd löper kvinnor med PMS/PMDS högre risk för att behöva sjukanmäla sig en gång i månaden vilket givetvis får konsekvenser för både arbetsgivare och arbetstagare. Isabel vill att fler ska våga lyfta frågan till diskussion på arbetsplatser för att komma fram till en gemensam lösning.
– Frågan är hur man som arbetsgivare kan underlätta. Kan den anställde till exempel få jobba hemifrån under vissa dagar eller finns det andra lösningar som kan hjälpa, frågar sig Isabel.

Hon råder alla som misstänker att de har PMS eller PMDS att föra dagbok över sitt mående för att se om det finns kopplingar till den hormonella cykeln.
– Sedan ska man absolut söka hjälp. Många söker sig till gynekologer, men på många psykiatriska mottagningar kan man också få bra stöd.

Genom medicinering, KBT eller genom livsstilsförändringar kan många bli hjälpta, men Isabel poängterar att all medicinering inte funkar för alla utan att man behöver pröva sig fram och ha tålamod.
– Många drabbas av biverkningar och går inte tillbaka för att justera doser eller ändra preparat, utan de fortsätter leva med problemen. Jag drabbades också av biverkningar så det är viktigt att veta om dem.

Motion, tillräckligt med sömn och träning har visat sig ha en positiv inverkan på symptomen och Isabel har själv valt att minska på till exempel alkoholintag och är noga med att sova tillräckligt för att hålla måendet i schack.
Ibland rekommenderas drabbade att ta p-piller för att på så vis få bukt med problemen men Isabel ställer sig lite frågande till varför kvinnor ska behöva rubba hela sin cykel för att må bra.
– Jag hade hellre sett ett preparat som är framtaget specifikt för PMS och PMDS och som inte ger så många biverkningar. Det finns forskare som arbetar med att ta fram det nu, men än är vi tyvärr inte där, säger Isabel Lindström Alvarez.


FAKTA

Namn: Isabel Lindström Alvarez.
Ålder: 33.
Bor: Malmö (sedan två månader). Kommer ursprungligen från Forshaga.
Aktuell med: Föreläser om PMS och PMDS, Arvika bibliotek den 3 maj.
Yrke: Undervisar inom filmproduktion och arbetar med att öka kunskapen om PMS/PMDS via föreläsningar och sitt instagramkonto (isabellindstromalvarez). Gör korta uppdrag inom film-/TV-produktion.
Intressen: Inredning, kläder, träning, vandring och tv-serier.

FAKTA
Symptom på PMS och PMDS
Vid PMS kan du få något eller några av symptomen nedan:
1. Du känner dig irriterad och lättretlig.
2. Du känner dig orolig och ångestfylld.
3. Du får snabba humörsvängningar.
4. Du känner dig nedstämd och får mindre lust att hitta på saker.
5. Du känner dig trött och får mindre energi.
6. Du får svårare att sova.
7. Du blir svullen i kroppen och särskilt över magen.
8. Du känner av spänningar i brösten eller att de blir ömma.
9. Du får huvudvärk.
10. Du blir hungrigare än vanligt och sugen på sött.
För att få diagnosen PMDS så ska fem av symtomen ovan stämma in på dig. Ett ska vara bland de fyra översta.
Källa: 1177