Svenska kyrkan förändras

publicerad 26 augusti 2016
- Av Bo Bäckman
”Vår Herre måste ha en stor portion humor när han ser oss människor, det är jag alldeles övertygad om”, säger Alf Dalberg, präst i Gunnarskogs församling.
”Vår Herre måste ha en stor portion humor när han ser oss människor, det är jag alldeles övertygad om”, säger Alf Dalberg, präst i Gunnarskogs församling.

ArvikA (vb)

Kyrkoherde Valter Fryxelius har gjort omfördelningar bland personalen i Arvika pastorat. Alf Dalberg som har lång erfarenhet som präst inom Svenska kyrkan tjänstgjorde tidigare i Ny församling där han efterträds av prästen Maria Carlsson.

Alf Dalberg har nu fått Gunnarskog, den tredje största församlingen i Arvika pastorat, som ny placeringsort.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160826