Med fokus på ett ämne

publicerad 29 januari 2016
- Av Bo Bäckman
Carin Gannholt, rektor på Järvenskolan i Gunnarskog.
Carin Gannholt, rektor på Järvenskolan i Gunnarskog.

GUNNARSKOG (VB)

Gunnarskogs unga invånare kan gå hela sin nioåriga obligatoriska skolgång på hemorten. Övergången från mellanstadiet till högstadiet sker därmed enkelt och smidigt. Högstadiets vara eller inte vara i bygden har emellertid blivit en fråga med ovisst svar.

Förberedelser pågår inne på rektorsrummet inför ännu ett diskussionsmöte angående Järvenskolans högstadium. Totalt i årskurserna F-9 finns cirka 140 elever på Järven som skolan kallas.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160129