Man träffar så mycket folk

publicerad 20 april 2017
- Av Bo Bäckman
Christian Kling, 38, har en lärarutbildning i botten. Kravet för att jobba på en arbetsförmedling är minst 180 högskolepoäng plus körkort.

ArvikA (vb)

Värmlandsbygden har besökt ortens arbetsförmedling för att bland annat stämma av läget när det gäller sommarjobb i kommunen.

Sektionschef Christian Kling redogjorde noggrant för den nuvarande arbetssituationen. Han påminde även om den viktiga värdegrunden som personalen på Arbetsförmedlingen arbetar efter. Pif kallas den bland personalen.

Text och bilder: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170421