Lär känna din kropp

publicerad 15 oktober 2015
- Av Bo Bäckman
Fysioterapeuter i Arvika, Karin Damgaard, Elisabeth Wilhelmsson, Conny Blaauwendraat med BK-inriktning, har stämt möte i höstsolen vid Fågelmannen på Arvika torg.
Fysioterapeuter i Arvika, Karin Damgaard, Elisabeth Wilhelmsson, Conny Blaauwendraat med BK-inriktning, har stämt möte i höstsolen vid Fågelmannen på Arvika torg.

arvika (vb)

Genom att utföra rörelser som är specifikt kopplade till behandlingsmetoden Basal kroppskännedom, BK, ges utövaren möjlighet att utöka sin kroppsmedvetenhet och självkännedom.

– Det går att förbättra hälsan med hjälp av den egna kroppens resurser. Det gäller bara att veta hur man använder dem på rätt sätt.

Rörelserna sker under ledning av legitimerad fysioterapeut med erhållen kompetens inom området. I Arvika finns flera fysioterapeuter som är utbildade inom Basal kroppskännedom och som använder sig av metoden i sitt behandlingsarbete.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151016