Framtiden är skogen

publicerad 1 september 2016
- Av Bo Bäckman
En investering i bärande band på alla maskiner minimerar påverkan på mark och miljö under skogsarbetet.
En investering i bärande band på alla maskiner minimerar påverkan på mark och miljö under skogsarbetet.

ArvikA (vb)

Hos skogsföretaget Forimp, Forest Improvement, AB är det ständiga utvecklingsarbetet en del av affärsidén samtidigt som kundens avkastning ska hållas hög och det egna resultatet starkt.

Vd Eric Gäverth satsar helhjärtat på sitt företag och alltsedan starten 2008 är en ledande ställning inom skogsbranschen ett av målen. Moderna och förnyande metoder tillhör de vedertagna kraven.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160902