En grupp för lugn och ro

publicerad 2 februari 2018
- Av Bo Bäckman
Tina och Tintin bildar likabehandlingsgruppen på Kyrkebyskolan.

arvika (vb)

Trygga elever med hög måluppfyllelse! Det är visionen som Arvika kommun anger i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling med fokus på årskurserna 7-9 grundskola och grundsärskola 2017/18.

Kränkningar och trakasserier förekommer tyvärr dagligen i vårt samhälle och en hel del av dem inom skolans värld.

Text och bild LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 180202