Att få dialys kan liknas vid ett jobb

publicerad 18 maj 2018
- Av Värmlandsbygden

Blodet renas flera gånger under samma tillfälle

Sjuksköterskan Sara Brogén är avdelningschef för dialysmottagningarna i Arvika och Torsby.

arvika (vb)

Zara Brogén, sjuksköterska och avdelningschef vid dialys-mottagningarna på sjukhusen i Arvika och Torsby, tar emot för en visning av  den nya dialysmottagningen som är den tredje i länet och öppnades i november i fjol. – Tack vare det har läget förbättrats för de…

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON