Att åldras med värdighet

publicerad 21 april 2016
- Av Bo Bäckman

arv

arvika (vb)

Alla har rätt att leva ett värdigt liv. I Arvika kommuns värdighetsgarantier för verksamheten Vård och omsorg finns angivet hur arbetet ska bedrivas i enlighet med värdegrunden i Socialtjänstlagen samt LSS-lagen.

Kristin Norrgård är avdelningschef för särskilt boende i kommunen. Hon ansvarar för totalt tio enheter inrymda i åtta olika byggnader. Avdelningschefen rapporterar till verksamhetschefen inom Vård och omsorg och varje särskilt boende har i sin tur en enhetschef.

Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160422