fbpx
Här hade du förmodligen hoppats på puffar från Värmlandsbygdens senaste reportage, men hemsidan är pausad under en spännande förändringsprocess.Vår förhoppning är att snarast möjligt in på år 2020 kunna återkomma och berätta mer om utvecklingen - samt...
På Frykcenter har många blivit hjälpta i sin rehab Kerstin Glennert, Kristin Savela, Marcus Jardler, Anders Olsson berättade alla om sina erfarenheter och om att hitta sin plats i tillvaron när man hamnat...
torsby (vb) Torsby herrgård har ett underbart läge, med Röjdån som omsluter gården på tre sidor. En gång fanns här en lång vacker allé, som gick från byn och avslutades med den vackra herrgården högst uppe på kullen. – Det var...
Sedan säsongen 1984-1985 har Kurt Eide själv drivit anläggningen i Mattila. Foto: BERIT JUHL MATTILA (VB) Kurt Eide utbildade sig till idrottslärare vid GIH i Örebro innan han tog arbete...
torsby (vb) I Torsby finns Stjerneskolan som är en av Värmlands största gymnasieskolor. Den har många utbildningsprogram och är nationellt känd för sitt idrottsgymnasium. Här tar man också emot många nyanlända som går introduktionsprogram där svenska prioriteras. En stor del av...
Ingenting är omöjligt torsby (vb) Olov Henriksson är arbetsledare för ett tjugotal medarbetare som utför många arbetsuppgifter inom hela Torsby kommun. Många kommer till Jobbcenter för att arbetsträna eller praktisera under kortare eller längre perioder. I kvarteret Orren på Södra industrigatan...
Lokalerna byggs ut och blir dubbelt så stora torsby (vb) 1991 satt veterinär Åsa Magnusson Juberget hemma i köket och bokade tider för djur som behövde vård. Praktiken fanns först i en liten lokal i närheten av den plats där kliniken...
Satu och Bengt visar vägen. Foto: BERIT JUHL MATTILA (VB) Bengt Fjellstedt och Satu Hirsch Fjellstedt hade ofta åkt genom Värmland. De arbetar gemensamt i sitt företag Hirsch - Fjellstedt.
Gravol (vb) I slutet av 1600-talet inrättades Indelningsverket av Karl XI, då rotarna (ofta samma som hemmanen) blev ålagda att hålla en soldat, som fick betalt i natura, bland annat fri bostad. År 1892 fick den siste indelte soldaten Lars...
torsby (vb) Samhället ska fungera så likt det normala som möjligt även om något extraordinärt inträffar. Kommunerna har en beredskapsplanering som ska fungera vid sådana händelser. I Torsby kommun klarar man sig bra och utvecklar planeringen. Det är en så pass...