En egen stuga vid Klarälven

Den fina stugan som Kurt hyr ut. Gästboken är fylld med den största uppskattning från mycket nöjda gäster. En del av inläggen är rent poetiska…

Hagfors (vb)

Det står skyltar om stugor lite varstans längs vägarna. En av dessa står i Berga. Man ser gården och stugan från vägen. Läget med utsikt över Klarälven några tiotal meter bort räcker för en härlig övernattning och här finns mer än så.

Besökaren eller turisten i Värmland har många möjligheter till övernattning eller att stanna lite längre än så.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170721

Share

Gott samarbete för driften

Det finns naturligtvis olika sätt att tillaga kolbullar. En stekpanna över öppen eld är en vanlig metod. Bilden är dock inte från Hagfors hembygdsgård. Bild: BO BÄCKMAN.

hagfors (vb)

Hagfors hembygdsgård är vackert belägen ett stycke utanför själva tätorten. Här finns bland annat ett museum och servering. Det behövs många händer för att sköta gården och hembygdsföreningen har goda samarbeten för detta.

Ungefär två kilometer utanför Hagfors finns hembygdsgården, någon kilometer från länsväg 246. Här håller man visning av allmogemuseet och samlingar.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share

Ny teknik visas för äldre

Från vänster: enhetscheferna Anna Lindberg och Ida Bergman; feriearbetarna Erik Stafås, Hanna Fischer, Kiki Kila, Douglas Hagell och Tina Bergenbrink, kultur- och bibliotekschef.

Hagfors (vb)

Fyra ungdomar från musikskolan fick ett roligt feriearbete. De skulle ta med sig ny teknik och kultur till de äldre i kommunens boenden. Det här handlar samtidigt även om givande möten mellan generationer.

I Hagfors kommun erbjuds första gången feriearbete under namnet GameChängers – kulturteknik för äldre.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: HAGFORS KOMMUN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170707

Share

Stadig ökning från år till år

Under Hagforsyran kommer det även i år att tävlas i simning, rullskidåkning och i löpning. Arkivbilder: PRIVAT

HAGFORS (VB)

Under Hagforsyran kommer det även i år att tävlas i simning, rullskidåkning och i löpning. Den som deltar i alla grenar kan också vara med i Hagforsyrans Klassiker. Man hoppas på en fortsatt ökning av deltagarantalet.

Stadsfesten Hagforsyran kommer att arrangeras även i år. Det blir tredje året för evenemanget och lokala föreningar genomför också Hagforsyrans Klassiker där det under två dagar tävlas i rullskidor, löpning och simning.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170630

Share

Vilda västern på värmländska

Anita Teunissen och Anders Skog lund gillar västernlivet.

HAGFORS (VB)

Hollandsfödda Anita Teunissen har förverkligat sin westerndröm i Värmland. Idag erbjuder hennes Sun Dance Ranch ett stort utbud av aktiviteter i westernmiljö. Här finns boende, mat, ridning, andra aktiviteter och naturligtvis finns även en saloon.

När man läser om utbudet på Sun Dance Ranch så inser man snart att det mesta finns här och att det i första hand är western som gäller.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: SUN DANCE RANCH

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170622

Share

Förstudien klar

Skiss på hur kvarteret skulle kunna se ut. Bild: COWI

hagfors (vb)

Förstudien om det nya centralt belägna hållbara boendet är avslutad. Engagemanget från invånarna har varit entusiastiskt och stort. Konsulterna har lämnat två rapporter till en fastighet fylld med idéer och klimatsmarta lösningar.

I höstas kom det ut ett meddelande på kommunens hemsida om att Energimyndigheten beviljat 600 000 i förstudiemedel till Hagfors kommun.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170616

Share

Minus i driftsbudgeten

Kostnaderna ökar mer än intäkterna i Hagfors

hagfors (vb)

Den politiska beslutsprocessen kring driftsoch investeringsbudget och för kommande år och plan för 2019 och 2020 har påbörjats. Föreslagna minusresultat i driftbudgeten kommer troligen att revideras efter senare beslut.

I Hagfors kommun liksom det meddelas och antas bli i flera andra kommuner är ekonomin kärv de närmaste åren. Ökande kostnader för driften och tunga investeringar förklarar en del av detta.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: HAGFORS KOMMUN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170609

Share

Enda ridskolan tillfälligt räddad

Hagfors-Uddeholms ridklubb kommer att köra vidare i höst och förhoppningsvis även längre än så.

Hagfors (vb)

Hagfors kommun har beslutat om att ge akutstöd om 50 000 kronor till Hagfors- Uddeholms ridklubb. Klubben och därmed ridskoleverksamheten hade kommit i svår ekonomisk kris. Med stödet, sponsorpengar och gåvor har det vänt upp igen.

Nyligen beslutade kommunstyrelsen i Hagfors att bevilja ett akutstöd till Hagfors- Uddeholms ridklubb, HURK, på 50 000 kronor.

Text: BO BÄCKMAN
Bild: MARIE BERGGREN, HURK

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170602

Share

Den offentliga maten i Hagfors

Det finns flera tillagningskök i kommunen

Hagfors (vb)

I Hagfors kommun försöker man laga god och näringsriktig mat från grunden. Det finns en andel regionalt producerade råvaror i menyn men snåriga upphandlingsregler är liksom på andra håll ett bekymmer.

Hur lägger ni upp matsedeln för skolorna?
– Vi går efter en grundmall för åtta veckor, säger kostchefen Marie-Louise Karlsson.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170526

Share

Metanol är vår framtid

Björn Gillberg har jobbat med det här sedan 70-talet. Han kan energihistorien, försöken,
tekniken, orsakerna till olika satsningar till exempel i USA och i Sverige, vem och vad som drivit på eller hindrat.

Hagfors (vb)

Sveriges dåliga beredskap har kommit upp på agendan i de flesta sammanhang. Mycket har handlat om livsmedelsberedskap och självförsörjningsgrad men för att det ska vara möjligt krävs drivmedel, inhemskt sådant. Björn Gillberg förespråkar metanol.

Värmlandsbygden berättade i januari om planerna på och skattehindren mot den metanolfabrik som VärmlandsMetanol AB tänker bygga. Det här berör egentligen mer än den satsningen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170519

Share