Björn och Sven Örnvald tredje och fjärde generationens yrkesfiskare.

Sedan 1700-talet har släkten funnits här

EKENÄS (VB)

Sedan 1700-talet har Örnvalds funnits på ön Lurö i Vänern. 1960 flyttade de till fastlandet men Lurö är fortfarande en stor del av deras liv under sommartid då de både fraktar och föder turisterna som…

Text och bild: MARI NÄLSÉN

Share