karlstad_fiskeforening_1

Karlstad (vb)

Molkoms fiskevårdsområdesförening är aktiv och arbetar för både vattenkvaltitet och fiskbestånd i Molkomssjön. Calle Mossberg är ordförande.

– När jag blev tillfrågad om att bli ordförande svarade jag ja under förutsättning att vi skulle arbeta för att ligga i framkant och det första jag tog tag i var att, tillsammans med Hushållningssällskapet, ta fram en skötselplan. Sedan sammanställde vi ett niopunkts åtgärdsprogram.

Text och bild: CICCI WIK

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160805

Share