Politiska ledare talar gärna om de västliga värdena: frihet, alla människors lika värde och rättigheter, demokrati och humanism. Men hur är verkligheten? Rapporter om människor som går under i hundratal på Medelhavet, människor som svälter och sover på marken i interneringsläger i Grekland, flyktingar som skickas tillbaka till osäkerhet och misär i Turkiet och Libyen. Allt detta får oss att tvivla.

Europa har länge kringgått flyktingkonventionens förpliktelser. Visst, flyktingar som når Europa kan söka asyl och få det. Men personer som kan tänkas söka asyl får inte visum, och kan inte komma hit legalt. Men nu har flyktingtrycket vuxit så, i synnerhet i Mellanöstern och Nordafrika, att hundratusentals människor är beredda att göra vad som helst för att komma vidare till Europa. Europa står då handlingsförlamade. Resultatet är kaos, gränshinder och en tävlan i främlingsfientlighet. Liknande attityder ser man i andra västländer – Australien, Kanada och USA.

Pär Granstedt
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160603

Share