Värmländsk historia

Landets äldsta länstäckande föreningsarkiv

Berith Sande är chef för Föreningsarkivet. En uppgift hon verkligen brinner för.

karlstad (vb)

Visste du att dessa föreningar finns eller har funnits? Värmlands lant- och lådbrevbärarklubb, Tjänsteflickornas fackförening Karlstad, Värmlands rösträttsförening, Arvika hjälpkommitte för Spaniens barn, Karlstads Poliskårs biblioteksförening.  Listan kan göras hur lång som…

Text och bild: PERNILLA SVANG WALLBOM

Share