Realexamen 21 maj 1966. Bild: BERTIL JOHANSSON

munkfors (vb)

Realskolornas epok är över men minnet lever kvar. Samrealskolan i Munkfors fanns i 45 år och mer än 2 000 elever gick där åren 1926-1971. Nu ordnas ett jubileum som lär bli första och enda gången, av Samrealskolan.

Skriften Samrealskolan i Munkfors 1926-1971 har Anders Ajaxson, elev på skolan 1959-1963, som huvudförfattare.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170714

Share