Stina Bergström överlämnar Miljöpartiets skogspolitiska program till Pär Skinnargård.

Miljöpartiet besökte Nykvist Skogs AB

GRÄSMARK (VB)

Familjeskogsbruk, skogsbolagens spelregler och presentation av verksamheten stod på agendan när Stina Bergström, Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson och Monica Bubholtz, Miljöpartiets språkrör i Värmland besökte skogsbolaget Nykvist Skogs AB i Gräsmark.

Bakgrunden till besöket var en inbjudan från Nykvist Skogs som gärna…

Text och bild: MARI NÄLSÉN

Share