Spännande saker händer när man kombinerar robotteknik med sågspån och plast

Utvecklingsingenjör Roger Andersson berättar om projektet ”The wood region”, ett samarbete mellan Torsby kommun, EU och Tillväxtverket. Kanske blir Sysslebäck ett nytt teknikcetrum.

torsby (vb)

Värmland bli centrum för gammal kunskap och ny teknik inom skogs-branschen? Det finns mycket skog i norra Klarälvdalen. Tidigare fanns en stor industri i Ambjörby som tillverkade spånplattor och en industri i Sysslebäck som tillverkade produkter av plast För några år sedan lades…

Text och bild: BERIT JUHL

Share