Fanns det något som republikaner av alla sorter kunde enas om under den amerikanska valrörelsen så var det att det sjukförsäkringssystem som införts under Barack Obama, det som kallas ”Obamacare” skulle avskaffas. Valet gick bra för Republikanerna och de vann kampen om presidentposten och fick majoritet i båda kongressens kamrar.

Men när representanthuset skulle rösta om förslaget att ersätta Obamacare slutade det i magplask. Talmannen Paul Ryan fick inte ihop tillräckligt stöd för att förslaget skulle få majoritet. Republikanerna var eniga om att Obamacare var dåligt, men de var långt ifrån överens om vad som ska komma i dess ställe.

Johan Örjes
Centerpressens nyhetsbyrå

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170407

Share