Anitha Rattfeldt, Lars Nordström, Kurt Edkvist, Rune Eriksson, Anita Sandberg och Tommy Karlsson.

Värmländsk variant av ett skogsbruksmuseum

BOGRANGEN (VB)

Lars Nordströms bok ”Skoghuggarna från fjärran västerns skogar” gavs ut i juni 2016.  Den handlar om skogsbruk i trakterna kring Oregon i Amerika.
Nu tittar man på en värmländsk variant av ett skogsbruksmuseum.
En och en halv miljon svenskar utvandrade till Amerika mellan åren…

Text och bild: BERIT JUHL

Share