Stärker positionen tillsammans i hela Norden

Aina Spets är ordförande för nätverket Skogskvinnorna i Värmland.  Cirka 110 kvinnor som äger skog i Värmland är idag medlemmar.

årjäng (vb)

De nordiska intresseföreningarna för kvinnor som äger skog går samman i ett nordiskt nätverk för att stärka kvinnors inflytande över skogsnäringen. I början av november träffades representanter från Sverige, Norge och Island på Island för att lägga grunden till ett nordiskt…

Text och bild: EVALENA HEINERED

Share