Lösningar finns

publicerad 4 mars 2016
- Av Bo Bäckman

Skolor där barn med föräldrar med olika bakgrund möts ger bäst förutsättningar för både barns utveckling och lärande. Det betyder att det ibland blir svårt att få skolor med en bra blandning i dagens svenska samhälle, där boendet till stor del är uppdelad efter utbildning, inkomst och social status.

Det kan bli än svårare med en stor tillströmning av elever, när de som flytt till Sverige ska komma in i skolan, framför allt om de nyanlända koncentreras till vissa bostadsområden.

Det finns en del förslag på lösningar, bland annat finns ett förslag om att nyanlända ska kunna hänvisas till vissa skolor även om de ligger långt från hemmet och att fristående skolor ska få inordna en särskild kvot för nyanlända. Dessa förslag har kritiserats på flera punkter, både för att det går emot det fria skolvalet och för att det riskerar att leda till etnisk diskriminering.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160304