Inger Löwendahl vann tyngsta priset

Årets prisade pedagoger. Från vänster Ann Thorvaldsson, Anneli Arnesson, Anneli Sundholm, Rose-Marie Tvetus och Inger Löwendahl. Annica Blom saknas på bilden.

kil (vb)

Engagemang går som en röd tråd genom de pedagogiska insatser som Kils kommun belönar med diplom och pengar. Sex pedagoger fick pris för sitt fina arbete under 2018. Pristagarna får, utöver äran, diplom och pengar att använda i verksamheten. Årets vinnare…

Text och bild: JENNY WILLMAN

Share