Cykla utan att trampa är målet i pumptrack

Det går att samsas flera stycken på en pumptrackbana om man kör i samma riktning.

kristinehamn (vb)

I cykelvärlden kan man hitta mängder av discipliner och nya kommer ständigt till. Det senaste, åtminstone i Kristinehamn, är en typ av bana som byggs på ett plant underlag och är flyttbart utan större an-strängning. För den hugade är det bara att leta sig till Björneborg…

Text och bild: BERNT MAGNUSSON

Share