Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet.

kil (vb)

I Kils kommun växer efterfrågan på hemtjänst. Det är en kommande utmaning att framöver tillgodose behovet, då det blir allt svårare att hitta utbildad personal.

För några brukare enligt LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – utmärker sig Kil genom att erbjuda grön omsorg.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170317

Share